Ger fastigheten ett värde
Det växer ingen mossa på rullande stenar! Det är devisen för Lars Olofsson, som är avtalspensionär från sitt arbete som värderingsansvarig i en bank. Därefter har han fortsatt med fastighetsvärderingar i egen regi med bolaget Värdering On Line AB och den tidigare arbetsgivaren är en av de största kunderna.
Lars är byggnadsingenjör och marknadsekonom och har ägnat hela sitt yrkesliv åt fastigheter med alla tänkbara yrkesroller inom entreprenad, förvaltning och finansiering. Under många år har han dessutom haft uppdraget som teknisk ledamot i länsrätten.
- Jag har många kunder sedan min tid i banken och de flesta är återkommande, säger han.

Lars värderar både villor, bostadsrätter och kommersiella fastigheter. Kommersiella fastigheter värderas främst genom så kallade avkastningsvärdering där hyresintäkter och kostnader spelar stor roll.
När en villa eller bostadsrätt ska värderas använder sig Lars, som brukligt är, av ”ortsprismetoden”, det vill säga man analyserar marknaden i närområdet kring objektet. Därtill kommer läge, utsikt, skick, renoveringsbehov och annat som ger plus- eller minusinverkan på värdet.
- För det mesta handlar det om att värdera fastigheten för att kunna använda den som säkerhet för ett lån, men det kan också vara i samband med bodelning eller dylikt, förklarar Lars.
Lån med säkerhet i fastighet eller bostadsrätt ger de bästa lånevillkoren understryker Lars, och han om någon borde ju veta!


Värdering On Line AB

Bransch:
Tjänster

Telefon: 031-20 50 25
Fax: 031-748 25 64


Email:
lars.olofsson@volab.se

Hemsida:
www.volab.se

Adress:
Värdering On Line AB
Lyckhemsvägen 1C
43655 Hovås

| 13 SENASTE FÖRETAGEN